שפע מול רכושניות

האשמתי את הכסף, אמרתי שהוא מה שמשחית, שאני כרגע נקי ממנו ושאם אשאב אליו אהפוך למושחת.
אבל האמת היא שאני מושחת, כאן ועכשיו מושחת, ואני זה שחוסם את השפע שלי, כי כסף הוא השפעה אדירה על העולם ואני לא מרשה לעצמי להעלות את ההשפעה שלי בעולם עד שאאמין שאני יכול להשפיע לטובה, שאני לא מושחת שיתמכר לנוחות שמביא איתו הכסף, שאני לא מושחת שלשם הנוחות יעשה דברים שנוגדים את הקוד הפנימי שלו.